Kollegier

Kollegier er bygningsværker, der befinder sig i Universiteter, og som indeholder repræsentation fra et givent Akademi.

Kollegier er et fremstående udtryk.

KARTOLOGISK SKILDRING

Der er oftest flere Kollegier i et Universitet. Hvert Kollegium er ledet af en Dekan, der er udpeget af det tilknyttede Akademis Rektor.

Kendte eksempler

I Fladlandet er der fem Kollegier, der alle befinder sig i Universitetet Accadia i Kronlenet. Kollegierne hedder Izubrahes Kollegium, Khridimas Kollegium, Laivos Kollegium, Navíos Kollegium og Spiraltårnets Kollegium.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. januar, 2022