Kulturhandlinger

Kulturhandlinger er kulturer, der beskriver forventningsrammer for adfærd i en given situation, etableret i overensstemmelse med relevante skikke.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi er kulturhandlinger inddelt i ceremonier, fester, forseelser, kulturforpligtelser, kulturprivilegier, kulturudtryk, lege, markører, prøver, skikke, spil og straffe.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi er kulturhandlinger inddelt i magiformer og magihandlinger.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk entologi er kulturhandlinger inddelt i troshandlinger.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. februar, 2022