Kumler

Kumler er konsukoncepter, der tager form af tegnede symboler, der ikke har en bred kulturel betydning.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Kumler har en stærk forankring indenfor Vartigantroen, især i forhold til Kumlestaven.

KONSULOGISK SKILDRING

Kumler har oftest en mening i sig selv, nærmere end at kunne fungere som bogstaver. Folk, der anvender kumler, finder ofte selv på dem, og det er derfor ikke en forudsætning at være skriftkyndig for at kunne lave kumler. Der er dog nogen, der skriver bogstaver så ulæselige, at de kan risikere at blive opfattet som kumler. Kumler bliver især anvendt til udformning af kumlestave.

ENTOLOGISK SKILDRING

Kumler er ikke det samme som glyffer.

Offgame Information

Senest opdateret: 11. september, 2023