Kyrias Taktologielektorat

Kyrias Taktologielektorat er Taktologielektorat for Riget Fladlandet og har til huse i Kyria i Lenet Allesia, samt i Kyrias Kollegium i Kronlenet.

TAKTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk taktologi er Kyrias Taktologielektorat øverste myndighed og bestemmer, med Regentens tilladelse, indholdet i sektionen om taktologi i Krigens Dyd.

Offgame Information

Senest opdateret: 16. februar, 2022