Laivo

Laivo er et Akademi, der befinder sig i Lenet Tågedalen, og som er kendt for at være det Akademi, der har størst ekspertise indenfor herbologi.

KARTOLOGISK SKILDRING

Laivo befinder sig et stykke øst for Luzerne. Laivos Kollegium er tilknyttet Akademiet Laivo.

Oplevelsen af Laivo

Stemningen af livet som studerende på Laivo bliver beskrevet som hyggeligt, men dunkelt, fordi solen kun skinner gennem trækronerne. Laivo er småt og jovialt. Det er tydeligt, at Akademiet er befolket af dem, der har størst ekspertise indenfor herbologi, for de studerende holder små haver begroet med blomster og urter. Lyden af Laivo er fuld af nynnen, brisen i trækronerne og små dyr, der er på eventyr efter den næste spiselige plante. Bladende fra levende piletræer hænger ned foran vinduer og de studerendes små hytter. Små bakker og dale leder ind til Akademiet, der skjuler sig en anelse bag de mange, store træer, der strækker sig mod himlen. Tankerne er på et i ro med sig selv og lydene fra naturen, men bliver hurtigt forstyrrede af de bemudrede tæpper og gulve, de studerende kreerer fra deres gåture mellem de forskellige bygninger.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Laivo indeholder Laivos Herbologielektorat og Laivos Konsulogielektorat.

Laivo bliver ofte valgt som Akademi ud fra et ønske om, at den studerende er exceptionelt dygtig til herbologi. Nogle donatorer vælger det også, fordi det er det mindst prestigefyldte Akademi og dermed billigste at komme ind på, hvilket samnavnet (øgenavnet) Muddermiet er et eksempel på.

Laivos Akademiprestige 

Laivo bliver, ud fra Fladlandsk Aristologi, vurderet til at have Akademiprestige 4.

KONSULOGISK SKILDRING

Folk fra Laivo har ofte en positiv opfattelse af Kyria, da de beundrer og nærmest romantiserer over Akademiets fokus på svære prøver. Folk fra Laivo har ofte en negativ opfattelse af Khridima, som de betragter som en pompøst overflødighedshorn, der svigter seriøs træning for bare at lade tjenere og trælle gøre arbejdet.

De studerende

Studerende fra Laivo er du vant til at blive beskidt og arbejde for at blive dygtigere. Aftnerne er fulde af bål, musik og fortællinger, hvor de studerende får et tæt sammenhold på tværs af Akademilinjer og slægter. De er sikre på, at de ved at række ud, bede om hjælp og samle idéer, kan nå de største resultater i fællesskab med andre. På Laivo bor de studerende i 6-personers hytter, hvor de selv bygger deres egen seng eller sengeleje. Hytterne er runde, og indeholder kun møbler, hvis de studerende selv laver dem. Når en studerende forlader Laivo tager vedkommende enten sine møbler med eller forærer dem til lokale.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Akademiet oprettet under Accalias Århundrede (289-191 FNFT).

Offgame Information

Senest opdateret: 21. september, 2023