Livsnovicer

Livsnovicer er en trosfunktion, der bliver brugt om personer, som er gradueret yderligere efter at være blevet udnævnt som novicer, og fortsat er en del af Tempeltjenerne, som er tilknyttet det givne Tempel.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen bærer livsnovicer et emblem, der viser deres tilknytning til Religionen.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er livsnovicer betegnet som et Religiøst udtryk.

Forudsætninger for at blive livsnovicer

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er tilknyttet det lokale Tempel.
  • Ansøgeren har gennemført en trin 2 Tempeleksamen.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.

Certificeringsramme

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en livsnovice opnå forfremmelser som Akolyt.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment livsnovicer for EVEAtroen, når udtrykket livsnovicer bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 31. oktober, 2023