Lyra Vega

Lyra Vega er en nulevende personage, som er kendt for at være den nuværende Højextetiker af Månedalen.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Lyras fulde navn er Lyra Vega. Lyra er et Prydnavn.

Nævneværdige titler

Lyras fulde titel er Højextetiker af Månedalen, Lyra Vega. Lyra er Højextetiker, da hun af Ikonet er blevet udpeget til at være Højpræst for Extazia tilknyttet Månedalens Tempel.

KONSULOGISK SKILDRING

Lyra er særligt kendt for udtalelsen: “Selvværd er den smukkeste ting, du kan besidde. Det ville være tåbeligt at lade andre diktere den.”

KRONOLOGISK SKILDRING

Lyra blev udlært på Præstelinjen på Stradamos som Extetiker. Lyra graduerede senere som Højextetiker.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. september, 2023