Mirjam Valravn

Mirjam Valravn er en nulevende personage, som er kendt for at være det nuværende slægtsoverhoved for Slægten Valravn.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Mirjams fulde navn er Mirjam Mir Valravn. Mir er et Essensnavn.

Nævneværdige titler

Mirjams fulde titel er Baron af Morænen, Mirjam Valravn. Mirjam er Baron, da hun er den nuværende Lensejer af Morænen.

KONSULOGISK SKILDRING

Mirjam er særligt kendt for udtalelsen: “En Ridders etik og en Valravns kodex kan både sameksistere og konfliktere, uden at det ville koste os vores maling.”

KRONOLOGISK SKILDRING

Mirjam blev født i år 17 FNFT (under Ørnefreden). Mirjam blev udlært på Ridderlinjen på Kyria. Mirjam blev senere Baron af Morænen.

Offgame Information

Senest opdateret: 1. maj, 2024