Myndighed

Myndighed er et kulturprivilegium, der beskriver de rettigheder og forpligtelser, personer får, når de overgår fra at være barn til at blive ung ved at gennemgå en myndighedsceremoni.

ADVOLOGISK SKILDRING

Myndighed indebærer at kunne stemme, at kunne blive viet og at skulle stå til ansvar overfor lovgivning.

Indenfor Fladlandsk advologi bliver personer, der har opnået myndighed, kaldt myndige, mens de, der ikke har, bliver kaldt umyndige.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023