Myndighedsceremoni under Extazia

Myndighedsceremoni under Extazia er en myndighedsceremoni, der kan blive udført af Extaziatroens Præster for umyndige, Extaziatro personer.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Formål

Myndighedsceremonien er ceremonantens mulighed for at erklære sig klar til at være myndig, hvorefter forældre eller værge giver slip på deres ansvar. Desuden betyder det, at ceremonanten fra nu af kan give og modtage tjenestebånd, som kan vedhæftes Prydbåndet.

Forudsætninger

At du på forhånd har indgået en aftale med ceremonantens forældre eller værge. Sørg for, at ceremonanten på forhånd har modtaget en introduktion til, hvad det vil sige at være myndig.

Forberedelse

Tag ceremonanten til side i god tid og afklar med vedkommende, hvad der er forventet af personen, efter myndighedsceremonien er gennemført. Instruer derefter ceremonanten i, hvilke forventninger der er til vedkommende under ceremonien. Det er især en fordel, hvis vedkommende har aftalt detaljerne om tjenesten på forhånd.

Forløb

Begynd myndighedsceremonien, når alle er samlet i myndighedscirklen. Forklar myndighedens betydning. Velsign ceremonanten ved at lade vedkommende drikke vand fra et bæger. Bed ceremonanten om at finde en person blandt de deltagende Extaziatro, som vedkommende kan gøre en tjeneste for uden at forlade cirklen. Ceremonanten udfører tjenesten  og modtager som tak sit allerførste retmæssige tjenestebånd. Bed derefter ceremonanten om at sige: “Jeg, [ceremonantens navn] er hermed myndig!”. Bed derefter de forsamlede gentage det i kor tre gange. Afslut derefter ceremonien.

Offgame Information

Senest opdateret: 2. januar, 2022