Mystiske Elektorater

Mystiske Elektorater er en Elektoratbetegnelse, der betegner Elektorater, som er tilknyttet en mystisk videnslære.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Mystiske Elektorater er ikke et fremstående udtryk, men det er Elektorater, som indgår i udtrykket.

Indenfor Fladlandsk kosmologi bliver følgende Elektorater betegnet som mystiske Elektorater: Stradamos’ Alkylogielektorat, Navíos Bæstologielektorat, Accadias Celestologielektorat, Kyrias Dissektologielektorat, Izubrahes Entologielektorat, Laivos Herbologielektorat og Khridimas Kosmologielektorat.

Offgame Information

Senest opdateret: 10. august, 2022