Mystiske Elektorater

Mystiske Elektorater er en Elektoratbetegnelse, der betegner Elektorater, som er tilknyttet en mystisk videnslære.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Mystiske Elektorater er ikke et fremstående udtryk, men det er Elektorater, som indgår i udtrykket. Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver følgende Elektorater betegnet som mystiske Elektorater: Spiraltårnets Alkylogielektorat, Navíos Bæstologielektorat, Accadias Celestologielektorat, Kyrias Dissektologielektorat, Izubrahes Entologielektorat, Laivos Herbologielektorat og Khridimas Kosmologielektorat.

Senest opdateret: 16. september, 2021