Mystiske Elektorater

Mystiske Elektorater er en Elektoratbetegnelse, der betegner Elektorater, som er tilknyttet en mystisk videnslære.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Mystiske Elektorater er ikke et fremstående udtryk, men det er Elektorater, som indgår i udtrykket.

Kategorisering af mystiske Elektorater

Indenfor Fladlandsk kosmologi bliver Elektorater indenfor følgende kategorier betegnet som mystiske Elektorater: Alkylogielektorater, Bæstologielektorater, Celestologielektorater, Dissektologielektorater, Entologielektorater, Herbologielektorater og Kosmologielektorater.

Dermed er følgende Fladlandske Elektorater betegnet som mystiske Elektorater: Stradamos’ Alkylogielektorat, Navíos Bæstologielektorat, Accadias Celestologielektorat, Kyrias Dissektologielektorat, Izubrahes Entologielektorat, Laivos Herbologielektorat og Khridimas Kosmologielektorat.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. oktober, 2023