Nabolen

Nabolen er en egnsvariant, der betegner de Len, som grænser op til et givent Len.

Nabolen er et fremstående udtryk.

KARTOLOGISK SKILDRING

Hvordan, der er opdelt mellem Nabolen, kan være påvirket af, hvor landskabet naturligt bliver afgrænset, men det er ikke altid tilfældet.

Kendte eksempler

I Fladlandet er de mest kendte nabolen Allesia, Alzark, Bakkedalen, Neyala og Svartunil, fordi de grænser op til Kronlenet.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. oktober, 2023