Orakelånder

Orakelånder er åndevæsner, der bliver beskrevet som spektrale, usynlige og måske menneskelignende.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Udseende: Usynlige, spektrale og måske menneskelignende.

Udbredelse: Der er folk i alle egne af Fladlandet som har fortalt at de har observeret hændelser, som de tror er tegn på orakelånder. Men eftersom orakelånder er usynlige væsner, der stort set aldrig taler, så er der en del uenighed om hvorvidt en del af det drejer sig om folk, der eksempelvis forsøger at bortforklare at de er kommet til at vælte noget på gulvet. Ingen personer har nogensinde set en orakelånd på Realplanet, da de er usynlige, men de fleste har oplevet noget, de følte var en tilstedeværelsen af dem. Der er dog en undtagelse, for tilsyneladende kan børn se orakelånder, og derfor er tegninger af orakelånder baseret på børnetegninger.

Fortællinger: En myte fortæller, at orakelånder er opstået som et ekko af fortabte og uforløste følelser. En anden myte påstår at orakelånder er væsner fra andre virkelighedsplaner, der forsøger at påvirke Realplanets væsner.

Indenfor Fladlandsk bæstologi er orakelånder betegnet som mellemstore, almindelige, humanoide, spektrale, planstrejfere, småændrende og småfarlige.

Kategorisering af orakelånder

Orakelånder er kategoriseret som trin tre åndevæsner. Begrundelsen for kategoriseringen er:

Størrelsesgrad: Orakelånder er ifølge en beretning blevet sammenlignet med et menneske i størrelse, og de bliver derfor kategoriseret som værende mellemstore.

Væsentræk og type: Orakelånder er ifølge en beretning blevet sammenlignet med mennesker i størrelse, hvilket gør dem humanoide. De bliver desuden beskrevet som værende nærmest gasagtige, hvilket gør dem spektrale. Orakelånder er usynlige men bliver hverken opfattet som korrupterede eller udøde, hvilket gør dem til planstrejfere. De bliver derfor kategoriseret som værende åndevæsner.

Sjældenhedsgrad: De fleste personer har set oplevet mindst én orakelånd i løbet af deres levetid. Der er blevet observeret tilstedeværelsen af orakelånder både i og udenfor vildegne, og der virker ikke til at være et mønster i forhold til, hvilket terræn de hovedsageligt befinder sig i. De er ret svært at generalisere, hvor sjældne de er ud fra, hvor stor indsats der skal til for at opspore dem, da beretningerne beskriver oplevelserne med dem så forskelligt – men det virker til, at hvis nogen ønsker at opsøge dem, så er det ofte mest et spørgsmål om at være observant nok. Det betyder, at orakelånder bliver kategoriseret som værende almindelige.

Kraftgrad: Der virker til at de fleste orakelånder som minimum kan bevæge sig gennem vægge og ikke tager skade af våben. Det kan påvirke Realplanet direkte, men ofte kun i mindre grad. Orakelånder bliver derfor kategoriseret som værende småændrende.

Farlighedsgrad: Orakelånder bliver beskrevet som havende kontrol over deres kræfter. Orakelånder bliver derfor kategoriseret som småfarlige, som udgangspunkt.

Varianter: Det er ifølge Navíos Bæstologielektorat registreret tre forskellige væsenvarianter af orakelånder: orakelbudbringere, orakelobservatører og orakelvogtere.Trin: Orakelånder bliver beskrevet som mellemstore, almindelige, humanoide, spektrale, planstrejfere, småændrende og småfarlige, hvilket fører til, at de bliver kategoriseret som trin tre åndevæsner.

Offgame Information

Senest opdateret: 5. marts, 2022