Orakelånder

Orakelånder er åndevæsner, der er usynlige, måske menneskelignende, som foretager sig dystre og mystiske handlinger.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Udseende: Usynlige, spektrale og måske menneskelignende.

Udbredelse: Der er folk i alle egne af Fladlandet, som har fortalt, at de har observeret hændelser, de tror, er tegn på orakelånder. Eftersom orakelånder er usynlige væsner, der stort set aldrig taler, er der en del uenighed om, hvorvidt en del af det drejer sig om folk, der eksempelvis forsøger at bortforklare, at de er kommet til at vælte noget på gulvet. Ingen personer har nogensinde set en orakelånd på Realplanet, da de er usynlige, men de fleste har oplevet noget, de følte var en tilstedeværelsen af dem. Der er dog en undtagelse, for tilsyneladende kan børn se orakelånder, og derfor er tegninger af orakelånder baseret på børnetegninger.

Fortællinger: En myte fortæller, at orakelånder er opstået som et ekko af fortabte og uforløste følelser. En anden myte påstår, at orakelånder er væsner fra andre virkelighedsplaner, der forsøger at påvirke Realplanets væsner.

Indenfor Fladlandsk bæstologi er orakelånder betegnet som middelstore, almindelige, humanoide, spektrale, planstrejfere, småændrende og småfarlige.

Kategorisering af orakelånder

Orakelånder er gennem bæstvejning kategoriseret på følgende måde:

  • Størrelsesgrad: Orakelånder er ifølge en myte blevet sammenlignet med et menneske i størrelse, og de bliver derfor kategoriseret som værende middelstore.
  • Væsentræk og type: Orakelånder er ifølge en myte blevet sammenlignet med mennesker i størrelse, hvilket gør dem humanoide. De bliver desuden beskrevet som værende nærmest gasagtige, hvilket gør dem spektrale. Orakelånder er usynlige, men bliver hverken opfattet som korrupterede eller udøde, hvilket gør dem til planstrejfere. De bliver derfor kategoriseret som værende åndevæsner.
  • Sjældenhedsgrad: De fleste personer har oplevet mindst én orakelånd i løbet af deres levetid. Der er blevet observeret tilstedeværelsen af orakelånder både i, samt udenfor vildegne. Der virker tilsyneladende ikke til at være et mønster i forhold til, hvilket terræn de hovedsageligt befinder sig i. Det er ret svært at generalisere, hvor sjældne de er ud fra, hvor stor indsats der er brug for til at opspore dem, da myterne beskriver oplevelserne med dem så forskelligt. Det virker til, at hvis nogen ønsker at opsøge dem, er det ofte mest et spørgsmål om at være observant nok. Det betyder, at orakelånder bliver kategoriseret som værende almindelige.
  • Kraftgrad: Der virker til, at de fleste orakelånder som minimum kan bevæge sig gennem vægge og ikke tager skade af våben. De kan påvirke Realplanet direkte, men ofte kun i mindre grad. Orakelånder bliver derfor kategoriseret som værende småændrende.
  • Farlighedsgrad: Orakelånder bliver beskrevet som havende kontrol over deres kræfter. Orakelånder bliver derfor kategoriseret som småfarlige, som udgangspunkt.
  • Trin: Orakelånder bliver beskrevet som middelstore, almindelige, humanoide, spektrale, planstrejfere, småændrende og småfarlige, hvilket fører til, at de bliver kategoriseret som trin 3 åndevæsner.
  • Varianter: Det er ifølge Navíos Bæstologielektorat registreret to forskellige væsenvarianter af orakelånder: orakelbudbringere, orakelobservatører og orakelvogtere.

Oplevelsen af et møde med en orakelånd

Mødet med en orakelånd bliver beskrevet som åndeligt og foranderligt. Orakelånder kommer i mange former, og de kan påvirke deres omgivelser med deres usynlige nærvær. I nærheden af orakelånder skifter ting plads, bliver smidt på jorden eller små beskeder bliver efterladt. Tanker om, hvorvidt orakelånden er en ven eller fjende rammer: “Vil den gavne mig eller blive mit endeligt?”

Offgame Information

Senest opdateret: 3. oktober, 2023