Otiumsceremoni under EVEA

Otiumsceremoni under EVEA er en otiumsceremoni, der indebærer at lade en EVEAtro person gå værdigt på otium.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Otiumceremonien er en livsceremoni, hvor ceremonanten overgår til at være på otium, og dermed bliver otiumsnyder.

Varianter og kombination

En otiumsceremoni minder lidt om en slags omvendt myndighedsceremoni. Af samme grund bliver den også kun udført én gang.

Otiumceremonien er ceremonantens mulighed for at erklære sig klar til at trække sig fra arbejdslivet. Fra da af betragtes ceremonanten som otiumsnydende og kan derfor ikke blive pålagt de forpligtelser, som er forventet af myndige.

Formål

Otiumsceremonien er ceremonantens mulighed for at erklære sig færdig med at være myndig, og overlade alt ansvar til en anden alt afhængig af, hvilken af Guddom vedkommende følger.

Forudsætninger

At du på forhånd har indgået en aftale med ceremonanten. Sørg for, at ceremonanten på forhånd har modtaget en introduktion til, hvad det vil sige at gå på otium.

Forberedelse

Tag ceremonanten til side i god tid, og afklar med vedkommende, hvad der er forventet af personen, under og efter otiumsceremonien.

Forløb

Begynd otiumceremonien, når alle er samlet i otiumcirklen. Forklar otiums betydning. Velsign ceremonanten. Afslut derefter ceremonien.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023