Perytoner

Perytoner er fabelvæsner, der bliver beskrevet som en menneskeædende blanding af en hjort og en rovfugl.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Der er kun få personer, der mener at have set en peryton.

Myter fortæller, at en peryton kan bevæge sig ekstremt hurtigt igennem skov.   

Indenfor Fladlandsk bæstologi er perytoner betegnet som uhumanoide, mellemstore, ualmindelige, nærlivsændrende og livsfarlige.

Kategorisering af sfinxer

Perytoner er kategoriseret som trin fire fabelvæsner. Begrundelsen for kategoriseringen er som følger:

Størrelsesgrad: Perytoner er ifølge en beretning blevet sammenlignet med geparter i størrelse, og de bliver derfor kategoriseret som værende mellemstore.

Væsentræk og type: Perytoner bliver beskrevet som værende en anden form end et menneske, hvilket gør dem uhumanoide, og de bliver derfor kategoriseret som fabelvæsener.

Sjældenhedsgrad: Perytoner er svære at finde, men er ifølge myter beskrevet til at være blevet set i vildegnen Mørkeskoven, og har særligt en appetit for at spise jagthunde, som dermed muligvis kan blive brugt som lokkemad. Perytoner er dermed ualmindelige.

Kraftgrad: Perytoner er ifølge myter i stand til at bevæge sig gennem tæt bevoksning med en så høj fart at det må betyde at de er i besiddelse af særlige kræfter, for ellers ville deres vinger ramme imod grene og de ville flyve ind i træer. Perytoner bliver derfor betegnet som nærlivsændrende.

Farlighedsgrad: Perytoner bliver beskrevet som værende nærlivsændrende. Det bliver vurderet, at de har kontrol over deres kræfter, og at de er bevidste om deres handlinger. Perytoner bliver derfor vurderet som livsfarlige.

Trin: Perytoner bliver beskrevet som mellemstore, ualmindelige, nærlivsændrende og livsfarlige. Ud fra den højeste af deres kategoriseringer bliver perytoner betegnet som trin fire fabelvæsner.

Offgame Information

Senest opdateret: 18. februar, 2022