Pilgrimme

Pilgrimme er en trosfunktion, der bliver brugt om personer, som er ude at rejse på pilgrimsfærd.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen bærer alle pilgrimme pilgrimsmasker, men sjældent trosmarkører. Det er for at udvise ydmyghed overfor Guddommene, eller eventuelt anger, hvis pilgrimsfærden var en straf.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er pilgrimme betegnet som et Religiøst udtryk.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi er stjernebilledet Pilgrimmen antageligt inspireret af pilgrimme.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023