Regenter

Regenter er en Royal titel, der bliver båret af personer, som er et Riges magthaver efter at være blevet udnævnt under et Tronvalg.

Regenter er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Regenter anvender ofte Regalier til at understrege deres værdighed og berettigelse til titlen.

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Regenter betegnet som en verdslig titel.

Titelvarianter til Regenter

Indenfor Fladlandsk Aristologi har Regenter titelvarianten Dronninger og Konger, der signalerer henholdsvis feminin og maskulin kønsidentitet.

Forudsætninger for at blive Regenter

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

 • Ansøgeren er er medlem af en Fladlandsk Storslægt.
 • Ansøgeren har etableret sig uanfægtet som magthaver af Riget Fladlandet.
 • Bemærk, at der ikke er forudsætninger i form af certificering for at blive Regenter, men at titlen åbner for at tage certificering.

Certificeringsramme

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Fladlandsk Regent udnævne følgende titler (titler markeret med en stjerne er der ikke begrænsning på antal af).

 • * (Storadelig) Kavaler som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
 • * (Lavadelig) Myndling som dermed drager fordel af en række privilegier.
 • * Regentgemal som dermed drager fordel af en række privilegier.
 • 1 Kurator (Lensforvalter) til at være stedfortræder, når det er nødvendigt.
 • 1 Førsteridder til at håndtere sikkerhed og forsvar.
 • 1 Hofadvisør (Lensadvisør) til at koordinere administration og økonomi.
 • 1 Diplomat til at koordinere politiske forhandlinger i et andet Len.
 • 1 Herold til at håndtere værtskabet af gæster.
 • * Artíst til at sikre kunstens åndedrag.
 • 3 Adjunkter til at forestå certificering (ikke udnævnt, men lånt fra forskellige Akademier og Akademilinjer).
 • 1 Drost til at varetage Rigets økonomi.
 • 1 Marsk til at varetage Rigets sikkerhed.
 • 1 Kansler til at varetage Rigets indre anliggende og agere Regentens primære stedfortræder.
 • 1 Konsul til at varetage Rigets diplomatiske forbindelser i andre Riger.
 • 1 Mæcén til at arrangere kunstudstillinger på vegne af Regenten.
 • 1 Rigsadvisør til at varetage Rigets administrative ansvar og ansættelser.

Kendte eksempler

Zeisma Dérkomai er Fladlandets nuværende Regent.

Offgame Information

Senest opdateret: 27. august, 2023