Regenter

Regenter er en Royal titel, der bliver båret af personer, som er et Riges magthaver efter at være blevet udnævnt under et Tronvalg.

Regenter er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Regenter anvender ofte Regalier til at understrege deres værdighed og berettigelse til titlen.

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Regenter betegnet som en verdslig titel.

Titelvarianter til Regenter

Indenfor Fladlandsk Aristologi har Regenter titelvarianten Dronninger og Konger, der signalerer henholdsvis feminin og maskulin kønsidentitet.

Forudsætninger for at blive Regenter

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

 • Ansøgeren er EVEAtro, og har mindst én favorisering.
 • Ansøgeren er medlem af en Fladlandsk Storslægt.
 • Bemærk, at der ikke er forudsætninger i form af certificering for at blive Regenter, men at titlen åbner for at tage certificering.
 • Ansøgeren har etableret sig uanfægtet som magthaver af Riget Fladlandet.

Certificeringsramme

Muligheder for for at udnævne og ansætte andre

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Fladlandsk Regent udnævne følgende titler.

 • * (Storadelige) Kavalerer som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
 • * (Lavadelige) Myndlinge som dermed drager fordel af en række privilegier.
 • * Regentgemaler som dermed drager fordel af en række privilegier.
 • * (Royale Gemaler) som dermed drager fordel af en række privilegier.
 • 1 Drost til at varetage Rigets økonomi.
 • 1 Marsk til at varetage Rigets sikkerhed.
 • 1 Kansler til at varetage Rigets indre anliggende og agere Regentens primære stedfortræder.
 • 1 Konsul til at varetage Rigets diplomatiske forbindelser i andre Riger.
 • 1 Mæcén til at arrangere kunstudstillinger på vegne af Regenten.
 • 1 Rigsadvisør til at varetage Rigets administrative ansvar og ansættelser.
 • * Artíster til at sikre kunstens åndedrag.
 • 1 Kronfyrste (eller relevant titelvariant) til at hjælpe med at repræsentere Regenten.
 • * Fyrster (eller relevante titelvarianter) til at hjælpe med at repræsentere Regenten.
 • 10 Notarer til at hjælpe med at håndtere Rigets sager.
 • * Elektorater til at arbejde i Elektoraterne. Hvordan og hvem, der bliver udnævnt, er bestemt af Fladlandets Rigslov.
 • 5 Gesandter til at hjælpe med at repræsentere Fladlandet i andre Riger.
 • * Stormestre til at lede Ridderordner.
 • 1 Kammertjener til at hjælpe med personlige tjeneropgaver.
 • 1 Kammerskriver til at hjælpe med personlige skriveopgaver.

Regenten kan desuden udpege følgende grader (men lader oftest andre om det):

 • * Hofaspiranter, men kun til et Hof Regenten selv er tilknyttet.
 • * Hofbudbringere, men kun til et Hof Regenten selv er tilknyttet.
 • * Hofskrivere, men kun til et Hof Regenten selv er tilknyttet.
 • * Hoftjenere, men kun til et Hof Regenten selv er tilknyttet.

Kendte eksempler

Zeisma Dérkomai er Fladlandets nuværende Regent.

Offgame Information

Senest opdateret: 7. marts, 2024