Rektorer

Rektorer er en Højadelig titel, der bliver båret af personer, som har ansvaret for administrationen af et Akademi eller Universitet.

Rektorer er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi bliver Rektorer udnævnt efter en svært gennemskuelig proces, der sker blandt Elektokrater på det givne Akademi eller Universitet. Men det er først, når Regenten har godkendt valget, at Rektorer modtager deres titel. Det er Rektoren, der bestemmer rammen for optagelse af de, der ønsker at studere på Akademiet eller Universitetet, og som ofte er tungen på vægtskålen i mange af de beslutninger, der bliver taget på stedet. Det er Rektoren for et Akademi, der har ansvar for ansættelsen af en Dekan, som står for det tilknyttede Kollegium og ansættelsen af Professorer og Adjunkter der. Rektoren har selv ansvar for ansættelser af Professorer og Adjunkter på Akademiet.

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Rektorer betegnet som en verdslig titel.

Forudsætninger for at blive Rektorer

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

 • Ansøgeren er EVEAtro, og har mindst én favorisering.
 • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.
 • Ansøgeren har gennemført en trin 3 Advisørprøve (som Attaché, medmindre der er givet dispensation af personen, der udnævner).
 • Ansøgeren er eller har været udnævnt til Dekan, eller har b[ret et tilsvarende stort ansvar.
 • Ansøgeren er blevet udnævnt af Baronen i det Len, hvori det tilknyttede Akademi eller Universitet befinder sig.

Certificeringsramme

Muligheder for at udnævne eller ansætte andre

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Rektor udnævne følgende titler:

 • 1 (Lavadelig) Kavaler som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
 • 1 (Lavadelig) Myndling som dermed drager fordel af en række privilegier.
 • 1 (Højadelig) Gemal som dermed drager fordel af en række privilegier.
 • * Advisørelever af første grad (Artísørelever, Attachéelever, Oppasserelever og Scriptorelever).
 • * Advisørelever af anden grad (Artísørelever, Attachéelever, Oppasserelever og Scriptorelever).
 • 1 Advisør (Artísør, Attaché, Oppasser eller Scriptor).
 • * Scriplere (eventuelt Arkivarer).
 • 1 Kammertjener til at hjælpe med personlige tjeneropgaver.
 • 1 Kammerskriver til at hjælpe med personlige skriveopgaver.

 Yderligere titler, som en Rektor for et Akademi kan udnævne:

 • 2 Professorer til at lave undervisning, forskning og forestå certificering, 1 for hvert af de 2 videnslærer, der er Elektorater tilknyttet Akademiet. De to Professorer vil desuden blive medlemmer af det tilknyttede Elektorat, og bære titlen Elektokrat.
 • 12 Professorer til at lave undervisning, forskning og forestå certificering, indenfor de andre videnslærer.
 • 1 Dekan til at lede det Kollegium, der er tilknyttet Akademiet. Det er dog med veto-ret fra Universitets Rektor.

 Yderligere titler, som en Rektor for et Universitet kan udnævne:

 • 2 Professorer til at lave undervisning, forskning og forestå certificering, 1 for hvert af de 2 videnslærer, der er Elektorater tilknyttet Akademiet (eller Universitetet). De to Professorer vil desuden blive medlemmer af det tilknyttede Elektorat, og bære titlen Elektokrat.

Offgame Information

Senest opdateret: 6. marts, 2024