Religiøse udtryk

Religiøse udtryk er en trosbetegnelse, der betegner udtryk, hvis anvendelse udelukkende sker i kraft af Religioner.

Religiøst er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Det er et Riges Celestologielektorat, som beslutter, hvilke udtryk der er betegnet som Religiøse udtryk, og dermed bliver kategoriseret under Celestologi, nærmere end entologi. Bemærk, at Religiøse udtryk ikke udløser betegnelse som fremstående udtryk, i modsætning til både Hellige udtryk eller Guddommelige udtryk. Eksempelvis er Præster eller Templer fremstående udtryk, fordi de er Hellige udtryk, der beskriver personer eller steder, som Religionen formelt har tilskrevet ophøjet betydning, mens troende eller pilgrimme, der blot praktiserer Religionen, er Religiøse udtryk og dermed ikke fremstående udtryk.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er et af de mest kendte eksempler på et Religiøst udtryk pilgrimsmaskerne, som pilgrimme indenfor EVEAtroen bærer.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Religiøse udtryk betegnet som et Helligt udtryk.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. oktober, 2023