Rigsadvisører

Rigsadvisører er en Højadelig titel, der bliver båret af personer, som en Regent har udnævnt til at være personlige rådgivere, hvilket indebærer at udføre en række administrative opgaver, især i forhold til arrangementer og drift af Regentens besiddelser.

Rigsadvisører er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Rigsadvisører betegnet som en verdslig titel.

Forudsætninger for at blive Rigsadvisører

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

 • Ansøgeren er EVEAtro, og har mindst én favorisering.
 • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.
 • Ansøgeren har gennemført en trin 3 Advisørprøve (som Scriptor, medmindre der er givet dispensation af personen, der udnævner).
 • Ansøgeren er blevet udnævnt af en Regent.

Certificeringsramme

Muligheder for at udnævne og ansætte andre

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Rigsadvisør udnævne følgende titler:

 • 1 (Lavadelig) Kavaler, som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
 • 1 (Lavadelig) Myndling, som dermed drager fordel af en række privilegier.
 • 1 (Højadelig) Gemal, som dermed drager fordel af en række privilegier.
 • * Advisørelever af første grad (Artísørelever, Attachéelever, Oppasserelever og Scriptorelever).
 • * Advisørelever af anden grad (Artísørelever, Attachéelever, Oppasserelever og Scriptorelever).
 • 1 Advisør (Artísør, Attaché, Oppasser eller Scriptor).
 • 1 Kurér til at varetage farlig og fortrolig udbringning.
 • 1 Kammertjener til at hjælpe med personlige tjeneropgaver.
 • 1 Kammerskriver til at hjælpe med personlige skriveopgaver.

Rigsadvisøren kan desuden udpege følgende grader:

 • * Hofaspiranter, men kun til et Hof Rigsadvisøren selv er tilknyttet.
 • * Hofbudbringere, men kun til et Hof Rigsadvisøren selv er tilknyttet.
 • * Hofskrivere, men kun til et Hof Rigsadvisøren selv er tilknyttet.
 • * Hoftjenere, men kun til et Hof Rigsadvisøren selv er tilknyttet.

Offgame Information

Senest opdateret: 6. marts, 2024