Rygter

Rygter er skriftkilder, der tager form af fortællinger, nogen har hørt og fortalt videre til andre, men som der er uklarhed om, hvordan opstod.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi er det at forholde sig til rygter udbredt, da der ikke altid er tid til at undersøge rygtets sandfærdighed tilstrækkeligt, før det er for sent.

KRONOLOGISK SKILDRING

Rygter bliver generelt betragtet som de mindst pålidelige skriftkilder, især fordi der er en risiko for, at der er tale om usandheder, hvis formål er at skade nogens omdømme. I de tilfælde, hvor rygter er de eneste skriftkilder, der beskriver noget, kan de blive taget i betragtning, eventuelt som en del af en længere teori.

Skriftvejning

Indenfor Fladlandsk kronologi bliver rygter skriftvejet af Stradamos’ Kronologielektorat og de rygter, der bliver betegnet som Rigsskriftkilder, danner grundlag for Fladlandets Rigshistorie, som er sammenfattet i Fladlandets Tidlinje.

Offgame Information

Senest opdateret: 4. marts, 2024