Slægten Langsaxing

Slægten Langsaxing er en Storslægt, der er kendt for at overleve trods alle odds, samt være territoriale og aggressive over for de, der ikke er deres venner.

KARTOLOGISK SKILDRING

Langsaxingslægtens hovedsæde er deres slægtsfæstning, borgen Saxinghal i Lenet Nordskoven. Langsaxingslægten har Lensejerskabet over Nordskoven.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Slægten Langsaxing betegnet som en Lensejerslægt.

Heraldisk symbolik

Slægten Langsaxing har farverne grøn (primær) og sort (sekundær).
Deres symboler er en khrysaor (primær) og et vildsvinespyd (sekundær).

Kendte slægtsmedlemmer

Slægten Langsaxings slægtsoverhoved er Baron Scadi Langsaxing. Derudover er kendte medlemmer af slægten Førsteridder Racca Langsaxing, Professor Pinus Langsaxing og hærfører Sindre Langsaxing.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Slægten Langsaxings medlemmer er Vartigantro, da det er en forudsætning for at være medlem af slægten. Medlemmer af slægten har ikke sekundære favoriseringer.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Slægten Langsaxing betegnet som en Veddslægt.

KONSULOGISK SKILDRING

Slægten Langsaxings medlemmer er kendt for at være stædige og trække våbnet, når deres tålmodighed slipper op. Slægten Langsaxing drager generelt kulturel inspiration fra Torccelheimsk kultur. Slægten Langsaxing har en skik med at give deres slægtsmedlemmer et mellemnavn ud fra, hvilken gren af slægten de er en del af, hvilket er en Vartigantro tradition. Mellemnavnene er altid navnet på et våben. Langsaxingeætten har en stolt tradition for udelukkende at nedskrive deres slægtstræ på væggen i deres slægtsfæstning Saxingehal, lige bag Lenstronen. Det har dog den udfordring, at fæstningen ofte er blevet brændt ned. Det betyder, at udenforstående indimellem oplever, at slægtens mellemnavne fremstår en anelse improviserede, hvilket Slægten Langsaxing afviser skulle være tilfældet. Slægten henviser til en gammel tradition om at give mellemnavne efter forskellige våben, som stammer fra en tid hvor slægtens medlemmer var spredt i forskellige grupper, der hver mestrede et bestemt våben. De mener ikke, der er hold i rygterne om, at nogle slægtsmedlemmer tilsyneladende skifter mellemnavn indimellem.

Indenfor Fladlandsk konsulogi er Langsaxingeætten et samnavn for Slægten Langsaxing.

Talemåder

Slægten Langsaxings slægtsord er “Modvind giver os stærkere rødder!”.

Slægten er også kendt for citatet “Spydet spider selv den stærkeste.

Kendetegnende adfærd

Langsaxingeætten er kendt for at være stædige og overleve trods alle odds. De er meget aggressive over for dem, de ser som fjender, men stædige og kærlige overfor dem, de anser som venner. Slægten Langsaxing er kendt for at reagere hurtigst blandt Fladlandets slægter, da de handler ud fra deres instinkter. Det betyder, at slægtens medlemmer ikke altid tager de bedste beslutninger, men til gengæld altid handler. De er udholdende og fantastisk gode til at få ressourcerne til at strække sig. Til gengæld bærer de nag over fortidens og nutidens hændelser resten af deres liv.

Langsaxingeætten er kendt for at være stædige og overleve trods alle odds. De er meget aggressive over for dem, de ser som fjender, men stædige og kærlige overfor dem, de anser som venner. Slægten Langsaxing er kendt for at reagere hurtigst blandt Fladlandets slægter, da de handler ud fra deres instinkter. Det betyder, at slægtens medlemmer ikke altid tager de bedste beslutninger, men til gengæld altid handler. De er udholdende og fantastisk gode til at få ressourcerne til at strække sig. Til gengæld bærer de nag over fortidens og nutidens hændelser resten af deres liv.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi opstod Langsaxingeætten omkring år 790 FNFT (under Ragnars Gyldne Togter) med navnet Langsaxingeætten, da den udsprang af saxingestammerne. I år 289 FNFT, i forbindelse med nyetableringen af Fladlandet, skiftede slægten navn til at hedde Slægten Langsaxing. Langsaxingeætten blev derefter et samnavn.

Langsaxingeætten er kendt for at være stædige og overleve trods alle odds. De er meget aggressive over for dem, de ser som fjender, men stædige og kærlige overfor dem, de anser som venner. Slægten Langsaxing er kendt for at reagere hurtigst blandt Fladlandets slægter, da de handler ud fra deres instinkter. Det betyder, at slægtens medlemmer ikke altid tager de bedste beslutninger, men til gengæld altid handler. De er udholdende og fantastisk gode til at få ressourcerne til at strække sig. Til gengæld bærer de nag over fortidens og nutidens hændelser resten af deres liv.

Kronologisk diskussion

Slægten Langsaxing er en af Fladlandets ældste slægter, der gennem traditionelle og ofte aggressive handlinger, troligt har holdt fast på Lenet Nordskoven gennem århundreder.

Offgame Information

Senest opdateret: 14. marts, 2024