Stradamos’ Alkylogielektorat

Stradamos’ Alkylogielektorat er alkylogielektorat for Riget Fladlandet og har til huse i Stradamos i Lenet Khatan, samt i Stradamos’ Kollegium i Kronlenet.

ALKYLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk alkylogi er Stradamos’ Alkylogielektorat øverste myndighed og bestemmer, med Regentens tilladelse, indholdet i sektionen om alkylogi i Arcana Magica.

Offgame Information

Senest opdateret: 16. februar, 2022