Sumpe

Sumpe er landmærker, der består af lavtliggende, våd og blød jord med så mange vandhuller, at der er mere vandoverflade end jordoverflade.

KARTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kartologi er det i nogle tilfælde muligt at sejle gennem en sump i mindre skibe med hjælp fra en stedkendt person. Sumpe bliver betragtet som mindre farlige at færdes i end moser, medmindre eventuelt glubsk dyreliv bliver talt med.

Kendte eksempler

I Fladlandet er den mest kendte sump Morænesumpen i Lenet Morænen.

Offgame Information

Senest opdateret: 6. juni, 2024