Tempelkommandanter

Tempelkommandanter er en Herskabelig titel, der bliver båret af personer, som varetager ledelsen af et givent Tempels tilknyttede medlemmer af Adeptordenen.

Tempelkommandanter er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen udpeger lokale Tempelråd oftest deres Tempelkommandanter blandt personer i Templet, som er Præst eller Præstelærling af anden grad. Titlen som Tempelkommandant kan midlertidigt blive varetaget af et andet medlem af Præsteskabet, udpeget af det lokale Tempelråd, hvis det hverken er muligt at finde en Præst eller Præstelærling af anden grad.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempelkommandanter betegnet som en Gejstlig titel og et Helligt udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Tempelkommandanter for EVEAtroen, når udtrykket Tempelkommandanter bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. august, 2022