Tempelkommandanter

Tempelkommandanter er en Herskabelig titel, der bliver båret af personer, som varetager ledelsen af et givent Tempels tilknyttede medlemmer af et Tempelkorps.

Tempelkommandanter er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen udpeger lokale Tempelråd oftest deres Tempelkommandanter blandt personer i Templet, som er Præst eller Præstelærling af anden grad. Hvis det hverken er muligt at finde en Præst eller Præstelærling af anden grad kan titlen som Tempelkommandant midlertidigt blive varetaget af et andet medlem af Præsteskabet, eller i yderste konsekvens en Tempelvogter, hvis det bliver besluttet af det lokale Tempelråd.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempelkommandanter betegnet som en mystisk titel og et Helligt udtryk.

Forudsætninger for at blive Tempelkommandanter

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren har i forvejen en titel, som Ypperstepræst, Højpræst, Reservehøjpræst, Præst eller Præstelærling af anden grad indenfor en af EVEAtroens favoriseringer. Se mulighed for dispensation i nødsituationer ovenfor.
  • Bemærk at der ikke er forudsætninger i form af certificering for at blive Tempelkommandant, medmindre Tempelrådet, der står for udnævnelsen, udtaler et ønske derom. Det kunne eksempelvis være certificeringsgrad 3 i Celestologi, for at have en lovkyndig Tempelkommandant. Bemærk, at forudsætningerne er et tillæg til den titel, som ansøgeren havde i forvejen, samt at titlen Tempelkommandant ikke åbner for at tage certificering, udover hvad den eksisterende titel allerede giver mulighed for.
  • Ansøgeren er blevet udnævnt af en Reservehøjpræst, Højpræst eller Ypperstepræst på vegne af et Tempelråd.

Certificeringsramme

* medmindre det er et ønske fra det tilknyttede Tempelråd.

Muligheder for at udnævne og ansatte andre

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Tempelkommandant ansætte følgende grader:

  • * adepter af første cirkel.
  • * adepter af anden cirkel.

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi udløser titlen Tempelkommandant ikke mulighed for forfremmelser i sig selv. Men det er kun muligt at være Tempelkommandant, for personer, der samtidigt bærer en anden titel, som beskrevet under forudsætninger ovenfor, og den titel kan godt indebære muligheder for forfremmelse.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Tempelkommandanter for EVEAtroen, når udtrykket Tempelkommandanter bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 6. marts, 2024