Templer

Templer er bygningsværker, hvorfra Præster administrerer Religiøs forkyndelse i en egn.

Templer er et fremstående udtryk.

KARTOLOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, er der udelukkende Templer dedikeret til EVEA, da alle andre typer er forbudte at opføre.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Der er i Fladlandet højest ét Tempel i hvert Len. Alle Templer er bygget på Indviet grund og bliver betegnet som Helligdomme.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Templer betegnet som et Helligt udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, og det udelukkende er tilladt at opføre Templer dedikeret til EVEA, bliver der som udgangspunkt ment EVEAtroens Templer, når udtrykket Templer bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. september, 2023