Terræn

Terræn er stedbetegnelser, der beskriver egnes udformning og bevoksning ud fra fremkommelighed og strategiske muligheder.

KARTOLOGISK SKILDRING

Større egne kan godt have mere end én type terræn repræsenteret. Indenfor Fladlandsk kartologi er terræn græsland, klippegrund, skovland, tundra, vandområde, vådområde og ødemark.

Senest opdateret: 16. september, 2021