Terræn

Terræn er stedbetegnelser, der beskriver områder, oftest egne, ud fra udformning og bevoksning, samt fremkommelighed og strategiske muligheder.

KARTOLOGISK SKILDRING

Større egne kan godt have mere end én type terræn repræsenteret.

Kategorisering af terræn

Indenfor Fladlandsk kartologi er terræn græsland, klippegrund, skovland, tundra, vandområde, vådområde og ødemark.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. oktober, 2023