Torccelheimsk (kultur)

Torccelheimsk (kultur) er en Rigskultur, der er forankret i Riget Torccelheim.

Torccelheimsk (kultur) er et fremstående udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

Torccelheimsk kultur er udgangspunktet i Torccelheim, men er udbredt flere steder i Fladlandet, hvor det dog oftest er i en form, der er mere blandet sammen med andre kulturer.

Sproglige træk

Her følger retningslinjer for opbygning af Torccelheimske udtryk, særligt navne, og som danner grundlag for udtaleskrift i den sammenhæng.

Læsning af Torccelheimske tekster

C bliver udtalt K.
D bliver altid udtalt D.
F bliver udtalt F.
G bliver altid udtalt G.
H bliver altid udtalt H.
I bliver udtalt J.
OI bliver udtalt ØJ.
C bliver udtalt K.
CC bliver udtalt K og nogle gange KK (hvis der står en anden konsonant bagefter.).
S bliver udtalt Z.
V bliver altid udtalt V.
X bliver udtalt KS.

Stavning af Torccelheimske tekster

D bliver skrevet D.
F bliver skrevet F, aldrig PH.
G bliver skrevet G.
H bliver skrevet H. Det bliver aldrig brugt stumt, som i “hjelm”.
J bliver skrevet I.
K bliver skrevet C i starten eller slutningen af et ord, men CC i midten af et ord (med en konsonant efter).
KS bliver skrevet X.
V bliver skrevet V.
X bliver skrevet X.
Z bliver skrevet S.
Ø bliver skrevet OI.

Særlige endelser

-hal er en endelse, der bliver brugt i navne på fæstninger, der er bygget ud fra Torccelheimsk kultur.

Byggemæssige træk

Torccelheimsk byggeri er oftest af træ og spær fra tagene stikker ud, gerne tilskåret med pynt. Der er aldrig spor af glas, og vinduer består derimod af skodder, der kan åbnes og lukkes.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi bliver steder med navne fra Torccelheimsk kultur som udgangspunkt vurderet til at være fra Storkoloniernes Tid (500-289 FNFT), hvis det drejer sig om steder, der lå indenfor, hvor Den Torccelheimsk Storkoloni befandt sig på det tidspunkt. Men der er af uvisse årsager også eksempler, der er endnu ældre.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023