Torccelheimsk (kultur)

Torccelheimsk (kultur) er en Rigskultur, der er forankret i Riget Torccelheim.

Torccelheimsk (kultur) er et fremstående udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

Torccelheimsk kultur er udgangspunktet i Torccelheim, men er udbredt flere steder i Fladlandet, hvor det dog oftest er i en form, der er mere blandet sammen med andre kulturer.

Sproglige træk

Her følger retningslinjer for opbygning af Torccelheimske udtryk, særligt navne.

Stavning

Her er de staveregler, der bliver anvendt indenfor Torccelheimsk kultur, og som danner grundlag for udtaleskrift i den sammenhæng.

D, H, V, G kan ikke være stumme bogstaver.
C udtales altid K.
F er den eneste måde at lave lyden F på, skriv aldrig PH.
H bruges aldrig stumt (som i Hjelm). Hvis bogstavet H står alene, udtales det som H.
K skrives altid C i starten eller slutningen af et ord og CC i midten af, medmindre der er en anden konsonant bagved (Carl, Valrac, Vicci, Victor). KK skrives altid CC. KS skrives altid X.
J skrives altid I.
X skrives altid X, aldrig KS.
Z skrives altid S.
Ø skrives altid OI (men udtales ØJ).

Særlige endelser

Her er de særlige endelser, der bliver anvendt indenfor Torccelheimsk kultur.

  • -hal er en endelse, der bliver brugt i navne på fæstninger, der er bygget ud fra Torccelheimsk kultur.

Byggemæssige træk

Torccelheimsk byggeri er oftest af træ og spær fra tagene stikker ud, gerne tilskåret med pynt. Der er aldrig spor af glas, og vinduer består derimod af skodder, der kan åbnes og lukkes.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi bliver steder med navne fra Torccelheimsk kultur som udgangspunkt vurderet til at være fra Storkoloniernes Tid (500-289 FNFT), hvis det drejer sig om steder, der lå indenfor, hvor Den Torccelheimsk Storkoloni befandt sig på det tidspunkt. Men der er af uvisse årsager også eksempler, der er endnu ældre.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. august, 2022