Vartigantroen

Vartigantroen er en favorisering af Guddommen Vartigan indenfor EVEAtroen.

Vartigantroen er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Vartigan har samnavnet Vandringsmanden og Vartigantroen har tilsvarende samnavnet Vandringsmandstroen.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Vartigantroen betegnet som et Helligt udtryk.

Favoriseringens tilbedere

Personer, der favoriserer Vartigan, og dermed følger Vartigantroen, bliver kaldt Vartigantro.

For at en person kan blive Vartigantro, forudsætter det, at vedkommende allerede er EVEAtro, og derefter gennemfører en navngivningsceremoni under Vartigan. Efter at have gennemført ceremonien er vedkommende medlem af en Veddslægt samt bærer en Slægtssten og et Slægtsnavn. Hvis en person holder op med at være medlem af en Veddslægt, så er vedkommende ikke længere Vartigantro. De fleste der tilslutter sig Vartigantroen vælger at blive medlemmer af eksisterende Veddslægter, men det er muligt at starte en ny Veddslægt gennem Veddvandringen.

Vartigan bliver ofte tilbedt af folk, der ønsker at finde styrke og stålsathed til at ære deres slægt og traditioner. Adfærd, der bliver betragtet som mørkeretning blandt favoriserende af Vartigan, bliver kaldt mørk Vartigantro.

Tilbedelse indenfor favoriseringen

Vartigantro personer opsøger EVEAtroens Altre og sørger for at vise, at de fire Guddomme alle er relevante. De viser tydeligt, at de favoriserer Guddommen Vartigan.

Favoriseringens læresti

Indenfor Vartigantroen er det vigtigste slægten. Det bliver tydeliggjort ved, at alle Vartigantro personer er medlem af en Vartigantro slægt, kaldet en Veddslægt.

Blandt de Vartigantro er det udbredt at føle tvivl. Bekymringen er, at hvis tvivlen ikke bliver holdt stangen, fører den til skamfuldhed, og for de Vartigantro er det forfærdeligt at bringe skam over deres slægt. Derfor bliver de Vartigantro gennem deres opdragelse hjulpet til at følge Vartigans værdier, hvormed de lærer at opbygge håb, der lader dem stå imod tvivlens greb. Tre principper er vigtige for de Vartigantro:

 • Pligten betyder, at Vartigantro bør følge den indre tilskyndelse til at handle på, hvad de ved. Det betyder, at de ved at pålægge andre viden dermed tvinger dem til at tage et medansvar. Så at beskytte sine nærmeste ved at undlade at pålægge dem unødigt ansvar gennem viden kan være at følge sin pligt.
 • Tradition betyder, at Vartigantro bør handle ud fra de slægtsforankrede skikke, selv når tvivlen hindrer klarsyn. For der er tryghed i at kende vejen, selv i uvejr og mismod.
 • Loyalitet betyder, Vartigantro bør handle i deres slægts interesse, som det er fortolket af slægtsoverhovedet, for det er slægtsoverhovedet, der står til ansvar overfor Vartigan.

Favoriseringens Skismaer

Indenfor Vartigantroen er det et kendt Skisma omkring, hvordan Vartigantro bedst bør forholde sig til deres traditioner og slægt.

 • Stien for mere af samme tilskynder, at Vartigantro bør satse på at øge deres slægts størrelse og indflydelse.
 • Traditionstillidsstien foreslår, at Vartigantro i stedet satser på holde sig til at fokusere på opretholdelse af traditionerne. Hvis der er kommet problemer, eller en slægt er blevet svækket, var det jo nok mest, fordi de ikke havde fulgt traditionerne nok.

Favoriseringens redskaber

Indenfor Vartigantroen bliver der anvendt en række redskaber til tilbedelse, særligt i forbindelse med livseremonier under Vartigan. De mest kendte er Slægtssten og Hellig jord. Derudover bliver der anvendt små sten med kumler på, og træer plantet som en del af en vielsesceremoni under Vartigan, populært kaldet “slægtstræer”.

Altre og husaltre dedikeret til Vartigan bliver dekoreret ud fra at skabe en jordnær og robust stemning, omgærdet af tryghed. Her bliver der anvendt stentøj, stenbrikker, samt figurer, redskaber og skåle af træ. Små pæne sten, ofte påmalet kumler er udbredte.

Favoriseringens symboler

Vartigantroen anvender Vartigans symboler. Vartigans primære symbol er Tretåsfoden. Guddommen har derudover følgende symboler tilknyttet: Kumlestaven og Veddagernet.

Favoriseringens anden symbolik

Vartigan har følgende symbolik tilknyttet:

 • Elementet jord: Vartigans element er jord i form af det, du kan gå og stå på som muld, sand og sten. Det gælder ikke mudder, sump, kviksand og lignende, ligeså heller ikke geografiske steder, som klippemassiver med mere.
 • Årstiden sommer: Vartigans årstid er sommeren. En teori beskriver, at Vartigan bestemmer, hvornår afgrøderne vokser. Hans tilstedeværelse skulle være særlig stærk om sommeren, hvor solen står længst på himlen, samt hvor afgrøderne spirer, og senere bliver høstet.
 • Madvarer: Vartigan bliver forbundet med jordbær, jordnødder og pistacienødder.
 • Instrumenter: Vartigan bliver forbundet med slagtøj, som eksempelvis trommer.

Favoriseringens farvetema og stil

Vartigantroens stil handler om robusthed. Der bliver brugt grøn som primær farve, med den mest udbredte, sekundære farve værende sort. Ofte bliver der leget med forskellige nuancer af grøn, men enkelte vælger desuden at køre et sekundært tema af hvide farver, brune farver, eller måske endda med lidt dristige indslag i form af årstider nuancer af bladfarver. Dog altid med grøn som den primære farve.

Favoriseringens hverdagstilbedelse

Udover at efterleve værdierne, ofte indtænke symboler, farver eller symbolik i beklædningsgenstande og adfærd, er der en række små hverdagshandlinger, som mange Vartigantro personer vælger at gøre indimellem for at understøtte deres tro. Det kan være at bede bønner, ofte foran et Alter eller husalter til Vartigan. Det kan være at bære jorden fra sin hjemegn med sig eller gøre kumler om slægtens traditionelle skikke.

Favoriseringens forkyndere

Forkyndere af Vartigantroen bærer som udgangspunkt titlen Præst og bliver omtalt med titelvarianten Vægter. I praksis inkluderer forkyndere også Vægterlærlinge af første grad, Vægterlærlinge af anden grad, Højvægtere og Ærkevægtere, da det er titelvarianter til hver af titlerne indenfor EVEAtroens Præsteskab.

 • Ypperstepræster, der favoriserer Vartigan, bliver kaldt for Ærkevægtere. Ærkevægtere bærer et trin 5 orakeltegn, der tager form af en udfyldt tre-tået fod med tallet “I” ved siden af.
 • Højpræster, der favoriserer Vartigan, bliver kaldt for Højvægtere. Højvægtere bærer et trin 4 orakeltegn, der tager form af en udfyldt tre-tået fod med en sammenskrivning af tallet “XXI” ved siden af.
 • Reservehøjpræster, der favoriserer Vartigan, bliver kaldt for Reservehøjvægtere. Reservehøjvægtere bærer oftest et orakeltegn, der svarer til, hvad en Vægter bærer, men i tilfælde hvor der ikke er tilstedeværelse af en Højvægter, kan de midlertidigt opnå et orakeltegn tilsvarende, hvad en Højvægter bærer.
 • Præster, der favoriserer Vartigan, bliver kaldt for Vægtere. Vægtere bærer et trin 3 orakeltegn, der tager form af en udfyldt, tre-tået fod.
 • Præstelærlinge af anden grad, der favoriserer Vartigan, bliver kaldt for Vægterlærlinge af anden grad. Vægterlærlinge af anden grad bærer et trin 2 orakeltegn, der tager form af en tre-tået fod, hvor kun midten er udfyldt.
 • Præstelærlinge af første grad, der favoriserer Vartigan, bliver kaldt for Vægterlærlinge af første grad. Vægterlærlinge af første grad bærer et trin 1 orakeltegn, der tager form af en tre-tået fod, der ikke er udfyldt.

Forkyndernes Guddomspagt

Guddomspagten med Vartigan indebærer, at forkyndere ærer og tilbeder alle EVEAtroens fire Guddomme, men åbenlyst favoriserer Vartigan. Det er forventet, at forkyndere lever deres liv ud fra Vartigans værdier og udlever hans Guddommelige vilje, hvis han kalder dem til handling.

Offgame Information

Senest opdateret: 25. august, 2023