Vielsesceremoni under Eurika

Vielsesceremoni under Eurika er en vielsesceremoni, der indebærer at gifte to Eurikatro personer med hinanden.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Formål

Vielsesceremonien er en permanent aftale mellem to Eurikatro personer, hvor to ceremonanter bliver forbundet, indtil døden dem skiller.

Forudsætninger

At du på forhånd har kontrolleret, at begge ceremonanter er myndige, Eurikatro og at ingen af dem er en del af et ægteskab under Eurika. Sørg for, at ceremonanterne på forhånd har modtaget en introduktion til, hvad det vil sige at være gift, især den del med at et Eurika ægteskab udelukkende kan blive afsluttet ved, at den ene part dør.

Forberedelse

Tag ceremonanterne til side i god tid og afklar med begge, hvad der er forventet af dem, efter vielsesceremonien er gennemført. Instruer derefter ceremonanterne i, hvilke forventninger der er til dem under ceremonien.

Forløb

Begynd vielsesceremonien, når alle er samlet i vielsescirklen. Forklar ægteskabets betydning. Velsign ceremonanterne ved at lade deres Edsmærker blive belyst af Hellig ild. Afslut derefter ceremonien.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023