Hverv

Hverv er kulturfunktioner, der bliver brugt om personer ud fra hvordan de tjener til dagen og vejen.

KARTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kartologi er kartografer et hverv.

ADVOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk advologi er hverv oftest bygget op omkring en praksis. Hvis der er tilstrækkelig stor forskel på hvad, der er fokus på indenfor et givent hverv, så kan det have tilknyttede hvervsvarianter. Det kan eksempelvis være fordi der er tale om et hverv med flere praksisvarianter. De hverv, der er bygget op om en verdslig praksis, vil oftest være betegnet som verdslige hverv.

Kategorisering af hverv

Indenfor Fladlandsk advologi er hverv bønder, kokke, minearbejdere, murere, skrivere, smede, tjenere og tømrere.

STRATOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk advologi er hverv soldater og vagter.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi er hverv budbringere og kunstnere.

ALKYLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk alkylogi er alkymister et hverv.

DISSEKTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk dissektologi er hverv behandlere og helbredere.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk entologi er hverv esoterikere, evokatorer, forkyndere og thaumaturger.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi er sandsigere et hverv.

HERBOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk herbologi er urtekyndige et hverv.