Lokallove

Lokallove er egnslove, der er gældende for lokalbefolkningen i en mindre egn.

ADVOLOGISK SKILDRING

Nogle steder er lokallove skrevet af en repræsentant for lokalbefolkningen i den egn, hvori den gælder. Lokallove er stadigt underlagt de egnslove, der gælder for større egne, som lokalbefolkningen indgår i.

Indenfor Fladlandsk advologi er lokallove oftest skrevet af en Jarl og gælder for et Herred. Lokallove er underlagt gældende Lenslove, samt Rigsloven.

Kendte eksempler

Indenfor Fladlandsk advologi er et kendt eksempel på lokallove Lokallov Ravnsholt, der eksisterer i fire udgaver. En udgave for hver af de fire klaner, der ofte skifter mellem at have magten i Lensstaden og dens omegn.