Moser

Moser er landmærker, der består af et sumpet område med ferskvand, hvoraf en stor del er dækket af et flydende græstæppe.

KARTOLOGISK SKILDRING

Moser opstår typisk nær stillestående vand, eller hvor vandstanden er steget ved oversvømmelse. Moser kan virke som usikre græstæpper, der flyder ovenpå skjulte vandoverflader, og indebærer risiko for pludseligt at synke i. Det kan være besværligt og endda farligt at rejse gennem en mose. Det øverste plantelag af mosen kan være velegnet som tørv.

Kendte eksempler

I Fladlandet er den mest kendte mose Spraglemosen i Lenet Morænen.