Tempelforsyninger

Tempelforsyninger er Tempelfællesskaber, der er fokuserede på at anskaffe, fragte og fordele varer.

Tempelforsyninger er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempelforsyninger EVEAtroens Tempelforsyning.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempelforsyninger betegnet som et Helligt udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment EVEAtroens Tempelforsyning, når udtrykket Tempelforsyning bliver brugt.