Tempellove

Tempellove er lovgivninger, der beskriver Religiøse love om tro, trosretninger, forkyndere og tilbedelse.

Tempellove er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

I Fladlandet er Tempelloven EVEA’s Tempellov, der er skrevet og løbende revideret af Fladlandets Royale Tempelråd ud fra EVEAs Guddommelige vilje.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Tempellove betegnet som et Helligt udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

Eftersom Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment EVEA’s Tempellov, når udtrykket Tempelloven bliver brugt i Fladlandet.