Tempelråd

Tempelråd er Tempelfællesskaber, der består af Højpræsterne i et givent Tempel.

Tempelråd er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Tempelråd, der består af Ypperstepræster, nærmere end Højpræster, bliver betegnet som Royale Tempelråd.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Tempelråd betegnet som et Helligt udtryk.

Tempelrådets organisering

Indenfor EVEAtroen har lokale Tempelråd ansvaret for koordinering af Religion i det Len, Templet befinder sig i, samt for driften af Templet. Hvis der opstår uenighed, bliver det løst gennem afstemning, som beskrevet i EVEA’s Tempellov. Medlemmerne af Tempelrådene i Fladlandet bliver udpeget af Fladlandets Royale Tempelråd, der har det overordnede ansvar for Religion i Riget.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Tempelråd for EVEAtroen, når udtrykket Tempelråd bliver brugt.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Tempelråd første gang nævnt i år 289 FNFT med den formelle oprettelse af Fladlandets Første Royale Tempelråd.