Bisættelsesceremonier

Bisættelsesceremonier er livsceremonier, der indebærer afskedstagen med afdøde personer.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Hvis der er tale om en Religiøs bisættelse, indebærer ceremonien også Tilhvilestede af de afdøde personer, hvilket skænker dem Dødsfreden.

Indenfor EVEAtroen er den mest udbredte form for bisættelsescermonier begravelsesceremonier. Det er op til Præsterne, der står for ceremonierne, i samråd med pårørende, at beslutte, om ceremonierne bliver afholdt i Templer, i markerede bisættelsescirkler eller på steder udvalgt for deres sentimentale betydning. Bisættelsesceremonier indenfor EVEAtroen er beskrevet i Chronomicon.

ENTOLOGISK SKILDRING

Blandt nogle velhavende slægter er der skik for at balsamere og efterfølgende bisætte udvalgte afdøde i krypter.