Bisættelsesceremonier

Bisættelsesceremonier er livsceremonier, der indebærer afskedstagen med afdøde personer.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi indebærer en Religiøs bisættelse også Tilhvilestede af de afdøde personer, hvilket skænker dem Dødsfreden.

Indenfor EVEAtroen er den mest udbredte form for bisættelsesceremonier begravelsesceremonier. Det er op til Præsterne, der står for ceremonierne, i samråd med pårørende, at beslutte, om ceremonierne bliver afholdt i Templer, i markerede bisættelsescirkler eller på steder udvalgt for deres sentimentale betydning. Bisættelsesceremonier indenfor EVEAtroen er beskrevet i Chronomicon.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk entologi er det anerkendt at det blandt nogle velhavende slægter er skik at balsamere og efterfølgende bisætte udvalgte afdøde i krypter.