Egnsfunktioner

Egnsfunktioner er kulturfunktioner, der bliver brugt om personer ud fra egne og deres egnskulturer.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi er det opfattelsen, at egnsfunktionen Fladlændinge er den mest udbredte i Fladlandet. I de enkelte Len, vil der dog ofte være Lensfunktioner, som også har stor udbredelse. Eksempelvis er Lensfunktionen Khatanere meget udbredt i Lenet Khatan.

Indenfor Fladlandsk konsulogi er egnsfunktioner inddelt i Lensfunktioner og Rigsfunktioner.