Kædevarer

Kædevarer er en eksportbetegnelse, der betegner ejendele, der indgår i en samlet kæde, hvor flere eksportvarer er nødvendige for at fremstille en bestemt kompliceret eksportvare.

ADVOLOGISK SKILDRING

De nødvendige eksportvarer for at fortsætte kæden kommer ofte fra andre områder, og forhindringer ved ét led kan dermed afbryde fremstilling i de senere led.

Kendte eksempler

I Fladlandet er et kendt eksempel på kædevarer kaffebær, der er en forudsætning for at kunne lave kaffebønner.