Kulturvarianter

Kulturvarianter er udtryksvarianter, der bliver brugt om kulturelle fænomener.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er kulturvarianter Advisørlinjer, Heroldkunst, Hofaspiranter, Hofbudbringere, Hofskrivere, Hoftjenere, præcertificering og Ridderlinjer.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Præstelinjer en kulturvariant.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi er kulturvarianter almue, digtere, illustratorer, komponister, Oldsproget, pak, prøvelser, sangskrivere og skulptører.