Mørkeretninger

Mørkeretninger er trosretninger, der beskriver personer, som identificerer sig som troende indenfor en trosretningen, men hvis adfærd bliver set som værende i modstrid med trosretningens værdier.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Religioner hører kun kategorisk set til som underkategori til trosretninger, eftersom de er bygget op om tilbedelse af Guddomme og ikke bare entiteter.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er trosretninger kategoriseret som Religioner.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk entologi er der en liste over udbredte trosretninger i EVEA’sTempellov.

Kategorisering af trosretninger

Indenfor Fladlandsk entologi er trosretninger inddelt i favoriseringer, forbudte trosretninger, mørkeretninger og tolererede trosretninger.