Religioner

Religioner er trosretninger, der er centrerede om én eller flere Guddomme, og som er mindst ét Riges primære trosretning.

Religioner er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det muligt at se en liste over Religioner i EVEA’s Tempellov. I Fladlandet er den mest udbredte Religionen EVEAtroen, der også er Rigsreligion i Riget.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Religioner betegnet som et Helligt udtryk.

Kategorisering af Religioner

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Religioner EVEAtroen og Solairntroen.