Templer

Templer er bygningsværker, hvorfra Præster administrerer Religiøs forkyndelse i en egn.

Templer er et fremstående udtryk.

KARTOLOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, er der udelukkende Templer dedikeret til EVEA, da alle andre typer er forbudte at opføre.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Der er i Fladlandet højest ét Tempel i hvert Len. Alle Templer er bygget på Indviet grund og bliver betegnet som Helligdomme.   

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Templer betegnet som et Helligt udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, og det udelukkende er tilladt at opføre Templer dedikeret til EVEA, bliver der som udgangspunkt ment EVEAtroens Templer, når udtrykket Templer bliver brugt.