EVEAskrifter

EVEAskrifter er en trosbetegnelse, der bliver brugt om udvalgte tekster, som er centrale indenfor EVEAtroen.

EVEAskrifter er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

EVEAskrifterne er samlet i Chronomicon.   

Indenfor Fladlandsk Celestologi er EVEAskrifter betegnet som et Helligt udtryk.