Favoriseringer

Favoriseringer er trosretninger, hvor personer vælger at følge én eller flere entiteter og deres livsanskuelser mere end andre indenfor samme trosretning.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen er favoriseringerne Extaziatroen, Vartigantroen, Eurikatroen, Archimedestroen og Tvillingetroen.

ENTOLOGISK SKILDRING

Det er muligt, men besværligt, at have flere favoriseringer samtidigt, så længe det er indenfor samme trosretning. Selvom personer har en favorisering, følger de stadig den samlede trosretning.