Favoriseringer

Favoriseringer er trosretninger, hvor personer vælger at følge én eller flere entiteter og deres livsanskuelser mere end andre indenfor samme trosretning.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi har EVEAtroen favoriseringerne Extaziatroen, Vartigantroen, Eurikatroen, Archimedestroen og Tvillingetroen. Det er muligt at have flere favoriseringer samtidigt, med undtagelse af Tvillingetroen, som det udelukkende er muligt at have eksklusivt.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk entologi er det muligt, men besværligt, at have flere favoriseringer samtidigt, så længe det er indenfor samme trosretning. Selvom personer har en favorisering, følger de stadig den samlede trosretning.

Særtilfælde

Indenfor Fladlandsk entologi er der et rygte, der omhandler at enkelte EVEAtro personer, der har en favorisering indenfor Religionen, derudover vælger at praktisere gammeltro, som en slags ekstra favorisering. Men det er nok netop bare et rygte.