Otiumsceremonier

Otiumsceremonier er livsceremonier, hvor personer overgår til at være på otium, hvilket indebærer, at de ikke længere arbejder og frasiger sig deres myndighed.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen er det op til Præsterne i samråd med de, der ønsker at overgå til at være på otium, om otiumsceremonien bliver afholdt i Templer, i markerede otiumscirkler eller på steder udvalgt for deres sentimentale betydning. Nogle foretrækker at anvende myndighedscirklen til otiumsceremonier, da de fokuserer på, at personer under ceremonierne afgiver deres myndighed. EVEAtroens otiumsceremonier er beskrevet i Chronomicon.

ADVOLOGISK SKILDRING

Personer, der har gennemført en otiumsceremoni, er ikke længere myndige.

ENTOLOGISK SKILDRING

Der kan være forskel på, hvordan det efterfølgende otium foregår alt efter, hvilken trosretning ceremonanten har.