Helligdomme

Helligdomme er trossteder, der formelt af en Religion er ophøjet til at være særligt betydningsfulde.

Helligdomme er et fremstående udtryk.

KARTOLOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, er den mest kendte Helligdom Kronlenets Tempel.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Helligdomme ofte brugt til at betegne bygningsværker, monumenter eller ruiner.   

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Helligdomme betegnet som et Helligt udtryk.