Helligdomme

Helligdomme er trossteder, der formelt af en Religion er ophøjet til at være særligt betydningsfulde.

Helligdomme er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det Accadias Celestologielektorat, der vælger hvilke steder, der er betegnet som Helligdomme. Helligdomme bliver ofte brugt til at betegne bygningsværker, gravmæler, monumenter eller ruiner. Hvis et sted bliver betegnet som Helligdom er det oftest fordi det befinder sig på Hellig grund og har en vigtig betydning EVEAtroen. Mange Helligdomme bliver desuden også betegnet som pilgrimsmål. Steder, der er betegnet som Helligdomme bliver samlet i Clericalis EVEA.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Helligdomme betegnet som et Helligt udtryk.

Kendte eksempler

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, er den mest kendte Helligdom Kronlenets Tempel.