Komponenter

Komponenter er genstande, der er let transportable, og som kan blive kombineret.

ADVOLOGISK SKILDRING

Komponenter er inddelt ud fra, hvad de bliver brugt til og indimellem også deres udformning.

Indenfor Fladlandsk advologi er komponenter inddelt i ingredienser, metalblokke, pyntedele, såsæd og værksdele.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk bæstologi er komponenter samlet i kategorien væsenessenser.

HERBOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk herbologi er komponenter samlet i kategorien urter.