Slægtsklenodier

Slægtsklenodier er en brugsbetegnelse, der bliver brugt om ejendele, som er blevet anerkendt for både stor, kulturel betydning og forankring i en kulturslægt.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det Accadias Aristologielektorat, der udvælger, hvilke ejendele der er slægtsklenodier, og som er beskrevet i Det Balstyriske Æstedisium. Slægtsklenodier er særligt vigtige for Bannerslægter, da det at have et givent antal slægtsklenodier er en forudsætning for at gå fra at være en Edsbannerslægt til at være en Æresbannerslægt. Derimod er det mindre kritisk for Storslægterne, da deres indflydelse og status ikke er påvirket af dem. Derfor er det hovedsageligt Bannerslægternes slægtsklenodier, der er at finde i Det Balstyriske Æstedisium.

Kriterier for nominering

Det er forventet, at ejendele lever op til en række kriterier, før de kan blive nomineret til vurdering af Accadias Aristologielektorat og dermed potentielt blive anerkendt som slægtsklenodier.

  • Unik ejendel: Det er en forudsætning, at der er tale om en flytbar ejendel og ikke et sted. Det er også vigtigt, at der kun eksisterer ét eksemplar af ejendelen. Den kan dog godt bestå af flere dele, som eksempelvis en bue hvor strengen er aftagelig.
  • Slægtsforankring: Det er en forudsætning, at ejendelen er stærkt forankret i en kulturslægt. Det kan eksempelvis involvere tider, steder, aner eller slægtsskikke, som er betydningsfulde for slægten. Det er en fordel, hvis det af ejendelens udseende fremgår tydeligt, hvilken kulturslægt det drejer sig om, eksempelvis i form af indgravering.
  • Kulturel betydning: Det er en forudsætning, at ejendelen har tydelig kulturel betydning eller prestige. Her handler det om, hvorfor ejendelen er interessant for andre end den tilknyttede kulturslægt.
  • Nominatorisk prestige: Det er en forudsætning, at ejendelen bliver nomineret af et medlem af en Storslægt.