Titler

Titler er kulturfunktioner, der tager form af tiltaleformer, som bliver givet til personer for at angive og erkende særlige forhold om bærerenes magtforhold, hverv, slægtsskab eller sociale status.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Ændring af titler kan udløse skift i, hvilke stande bæreren tilhører. Hvis personer, der har uddelt titler til andre, mister deres grundlag for at uddele titler, vil alle titler, de tidligere har uddelt, også blive ugyldige. Titler bliver opdelt ud fra, hvilken stand de udløser. Flere titler har titelvarianter.

Indenfor Fladlandsk Aristologi er skiftinger ikke mennesker og kan derfor ikke bære titler. Niddinger er æresløse og kan derfor heller ikke bære titler. Trælle er ikke egenrådige og kan derfor ikke bære titler.   

Indenfor Fladlandsk Aristologi er titler inddelt i Herskabelige titler, Højadelige titler, Lavadelige titler, Royale titler og Storadelige titler.