Titler

Titler er kulturfunktioner, der tager form af tiltaleformer, som bliver givet til personer for at angive og erkende særlige forhold om bærerenes magtforhold, hverv, slægtsskab eller sociale status.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Ændring af titler kan udløse skift i, hvilke stande bæreren tilhører. Hvis en person modtager en Herskabelig titel, vil vedkommende eksempelvis opnå Herskabelig stand, medmindre vedkommende allerede havde Herskabelig eller højere stand.

Tre tommelfingerregler om titler

Følgende huskeregler er gode til at hjælpe med at forstå hvordan titler fungerer:

Titler er for de værdige

Indenfor Fladlandsk Aristologi er skiftinger ikke mennesker og kan derfor ikke bære titler. Niddinger er æresløse og kan derfor heller ikke bære titler. Trælle er ikke egenrådige og kan derfor ikke bære titler.

Titler beror på giverens ord

Hvis personer, der har uddelt titler til andre, mister deres grundlag for at uddele titler, vil alle titler, de tidligere har uddelt, også blive ugyldige. På samme måde er en titel ugyldig fra det øjeblik, giveren ikke længere ønsker at personen de gav en titel har den.

Titlers privilegier spiller sammen, med kun i ét lag

Hvis en person har flere titler, så opnår vedkommende privilegier fra alle titlerne, men hvert privilegium kan kun blive opnået én gang. Det betyder at hvis bæreren har to titler, der lader vedkommende udnævne andre titler, så kan vedkommende altså udnævne i kraft af begge sine titler. Men hvis begge titler udløser mulighed for at udnævne en Kammerskriver, så kan der altså kun blive udnævnt én Kammerskriver i alt, medmindre en af titlerne, specifikt siger 3 Kammerskrivere (eller flere). Bemærk at nogle titler ikke indebærer begrænsninger på hvor mange af en given titel deres bærere må udnævne.

Kategorisering af titler

Titler bliver inddelt ud fra, hvilken stand de udløser, og flere titler har titelvarianter. Alle titler, der bliver givet i kraft af magthavere, og dermed er relevante indenfor Fladlandsk Aristologi bliver betegnet som verdslige titler. Nogle verdslige titler bliver desuden betegnet som Gemaltitler, Kavalertitler eller Myndlingetitler.

Indenfor Fladlandsk Aristologi er titler inddelt i Herskabelige titler, Højadelige titler, Lavadelige titler, Royale titler og Storadelige titler.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er titler, der er anvendt indenfor Religioner betegnet som mystiske titler, og heraf er de titler, der er givet i kraft af medlemskab af et Præsteskab kaldet Gejstlige titler.